Juridische
informatie

De site die toegankelijk is via “jobs.omexom.be” (“Site”) is bedoeld om persoonlijke informatie te verstrekken aan de gebruikers.

 

Uitgever

De Site wordt uitgegeven door VINCI Energies Belgium, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 116.750.000, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0881.526.496, met maatschappelijke zetel te:

Bourgetlaan 44
1130 Brussel 
Tel. : +32 (0)2 775 90 45
BTW-nummer: BE 0881 526 496

Publishing Director

Wendy VERHEYDEN, Hoofd Communicatie bij VINCI Energies Belgium

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

De Site is een origineel werk dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of voorstelling voor andere doeleinden op om het even welk medium zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VINCI Energies Belgium is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht in de zin van de toepasselijke wetgeving. De inbreukmakende partij kan burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De Site en elk van zijn onderdelen, met inbegrip van, in het bijzonder, merken, teksten, illustraties, logo’s, bedrijfsnamen, producten en foto’s zijn de exclusieve eigendom van VINCI Energies of van de dochterondernemingen. Het handelsmerk VINCI Energies en alle commerciële handelsmerken waarnaar op de Site wordt verwezen zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke weergave, reproductie en/of exploitatie van deze handelsmerken is daarom verboden. Bovendien kan VINCI Energies Belgium op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk gebruik.

De informatie die deze website bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

VINCI Energies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van VINCI Energies Belgium worden gebruikt.

Het gebruik van deze website valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VINCI Energies geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

 

Belgische wetgeving

Deze juridische informatie en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Als u verder surft op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken, maar ook om bezoekersstatistieken op te stellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid.